โรงงานผลิตกระบอกน้ำพลาสติก, โรงงานผลิตขวดน้ำพีพีพลาสติก, กระบอกน้ำพลาสติก ราคาส่ง

LANGUAGE

TH

 | 

EN

กระบอกน้ำพลาสติก ราคาส่ง, กระบอกน้ำพร้อมแก้ว, ขวดน้ำพร้อมแก้ว, กระบอกน้ำตรารถไฟ, กระบอกน้ำแช่ตู้เย็น

(089) 9737 966 / (02) 867 3445-47

LINE : @trainware

vrplastic@gmail.com

กระบอกน้ำพลาสติก

กระบอกน้ำพลาสติกราคาถูก โรงงานผลิตกระบอกน้ำพลาสติก กระบอกน้ำพร้อมแก้ว

No.142

ขวดน้ำมีฝาแก้ว ทรงกลม

สีใส

ขวดน้ำทรงเหลี่ยม ขวดPP ขวดน้ำสี่เหลี่ยม ขวดน้ำมีแก้ว ขวดน้ำพลาสติกแช่ตู้เย็น

No.148

ขวดน้ำฝามีแก้ว ทรงเหลี่ยม

สีใส

กระบอกน้ำฝาเกลียว กระบอกน้ำแช่ตู้เย็น ขายส่งกระบอกน้ำพลาสติกราคาถูก

No.142/3

กระบอกน้ำกลม ฝาเกลียว

สีหวาน

กระบอกน้ำสี่เหลี่ยม ขายส่งขวดน้ำพลาสติก กระบอกน้ำแช่ตู้เย็น ราคาถูก ราคาส่ง

No.148/3

กระบอกน้ำทรงเหลี่ยม ฝาเกลียว

สีหวาน

กระบอกน้ำพร้อมแก้วดื่ม ขวดน้ำพลาสติกพร้อมแก้วดื่ม ขายกระบอกน้ำราคาถูก โรงงานผลิตกระบอกน้ำพลาสติกราคาส่ง

No.210

ขวดน้ำมีฝา ทรงกลม

สีหวาน

ขวดน้ำพลาสติกPP ขวดน้ำสี่เหลี่ยมพลาสติก ขวดน้ำแช่ตู้เย็น ขวดน้ำราคาส่ง ราคาถูก

No.211

ขวดน้ำมีแก้ว ทรงเหลี่ยม

สีหวาน

(089) 9737 966 / (02) 867 3445-47

LINE : @trainware

vrplastic@gmail.com