โรงงานผลิตกล่องพลาสติก, กล่องพลาสติก20บาท, กล่องพลาสติกราคาส่ง, กล่องพลาสติกมีล้อ, กล่องล้อเลื่อน, กล่องหูหิ้ว, กล่อง15ลิตร, กล่อง30ลิตร, กล่อง100ลิตร

LANGUAGE

TH

 | 

EN

กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ กล่องพลาสติกขนาดเล็ก กล่องพลาสติกใส่ของ กล่องพลาสติกขนาดใหญ่, กล่องพลาสติก ราคาถูก, กล่องมีฝาปิด, กล่องพลาสติกล็อคได้

(089) 9737 966 / (02) 867 3445-47

LINE : @trainware

vrplastic@gmail.com

กล่องพลาสติก

กล่อง15ลิตร กล่อง30ลิตร กล่อง45ลิตร กล่อง100ลิตร กล่องพลาสติกมีล้อ กล่องล้อเลื่อน กล่องพลาสติกขนาดใหญ่ สีใส กล่องพลาสติกล็อคได้ กล่องพลาสติกใส่ของ กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ โรงงานผลิตกล่องพลาสติก กล่องพลาสติกราคาส่ง ราคาถูก ขายส่ง

No.300-303

กล่องล้อเลื่อนอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่

สีใส

กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ กล่องพลาสติกใหญ่ กล่องพลาสติกมีล้อ กล่องล้อเลื่อน ขายส่งกล่องพลาสติกราคาถูก กล่องพลาสติกขนาดใหญ่ราคาส่ง กล่องพลาสติกล็อค โรงงานผลิตกล่องพลาสติกขนาดใหญ่ กล่อง15ลิตร กล่อง30ลิตร กล่อง45ลิตร กล่อง100ลิตร

No.300-303

กล่องอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่

สีเข้ม

กล่องพลาสติกใส่อาหาร กล่องเลี้ยงกุ้ง กล่องใส่ขนมปัง ลังพลาสติกใส่อหาร กล่องล็อคพลาสติก ขายส่งกล่องพลาสติกราคาถูก กล่องพลาสติกราคาส่ง กล่องพลาสติกขนาดใหญ่ กล่องพลาสติกขนาดกลาง กล่องพลาสติกสีใส

No.308, 189, 309

กล่องอเนกประสงค์ ทรงแบน ขนาดใหญ่

สีใส

กล่องพลาสติกสีทึบ กล่องเลี้ยงกุ้ง กล่องใส่ขนมปัง กล่องใส่อาหาร ลังใส่อาหาร กล่องพลาสติกล็อคได้ กล่องพลาสติกขนาดใหญ่ ผลิตกล่องพลาสติก กล่องพลาสติกใส่ของ ขายส่งกล่องพลาสติก กล่องพลาสติกราคาถูก

No.308, 189, 309

กล่องอเนกประสงค์ ทรงแบน ขนาดใหญ่

สีเข้ม

กล่องพลาสติกขนาดใหญ่ กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ กล่องพลาสติกใส่ของ กล่องพลาสติกล็อคได้ กล่องพลาสติกมีฝาปิด กล่องพลาสติกขนาดใหญ่ราคาถูก กล่องพลาสติกราคาส่ง กล่องพลาสติกสีใส

No.195-197

กล่องเอนกประสงค์ ขนาดกลาง

สีใส

กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ กล่องพลาสติกขนาดใหญ่ กล่องพลาสติกราคาส่ง กล่องพลาสติก ขายส่งกล่องพลาสติก ราคาถูก กล่องพลาสติกล็อคได้

No.195-196

กล่องเอนกประสงค์ ขนาดกลาง

สีหวาน

No.193

กล่องหูหิ้ว ล็อค2ฝั่ง ขนาดกลาง

สีใส

กล่องหูหิ้ว กล่องพลาสติกล็อคได้ กล่องพลาสติกขนาดเล็ก ขายส่งกล่องพลาสติก กล่องพลาสติกราคาส่ง กล่องพลาสติกใส่ของ กล่องพลาสติกราคาถูก

No.138, 173

กล่องล็อคมีหูหิ้ว ขนาดกลาง

สีใส

กล่องพลาสติกล็อคได้ กล่องพลาสติกมีฝา กล่องหู้หิ้ว ขายส่งกล่องพลาสติก กล่องพลาสติกขนาดเล็ก โรงงานผลิตกล่องพลาสติก ราคาส่ง กล่องพลาสติกราคาโรงงาน กล่องอเนกประสงค์ขนาดเล็ก

No.138

กล่องล็อคมีหูหิ้ว ขนาดกลาง

สีหวาน

กล่องเลี้ยงกุ้ง ราคาส่ง

No.138

กล่องเลี้ยงกุ้ง ขนาดเล็ก

สีดำ

กล่องหูหิ้วขนาดเล็ก กล่องพลาสติกขนาดเล็ก กล่องล็อค ขายส่งกล่องพลาสติก ผลิตกล่องพลาสติกขนาดเล็ก กลอ่งพลาสติกราคาถูก

No.187

กล่องล็อคมีหูหิ้ว แทรงแบน ขนาดกลาง

สีใส

กล่องเครื่องมือพลาสติก กล่องพลาสติกล็อคได้ กล่องหูหิ้ว กล่องพลาสติกขนาดเล็ก ขายกล่องพลาสติก ขายส่งกล่องพลาสติกราคาถูก ราคาส่ง

No.174

กล่องเครื่องมือมีหูหิ้ว ขนาดกลาง

สีใส

กล่องพลาสติกใส่อาหาร กล่องถนอมอาหาร กล่องรองเท้า ขายส่งกล่องรองเท้าราคาถูก สินค้า20บาท กล่องอาหารขนาดเล็ก

No.194

กล่องสุญญากาศ เอนกประสงค์

สีใส

กล่องหูห้ิวขนาดเล็ก สินค้า20บาทขายส่ง กล่องพลาสติกราคาถูก ขายส่งกล่องอเนกประสงค์ กล่องพกพา ราคาถูก กล่องสีใส

No.191

กล่องล็อคมีหูหิ้ว ขนาดเล็ก

สีใส

กล่องพลาสติกขนาดเล็ก กล่องหูหิ้ว กล่องล็อคขนาดเล็ก ขายส่งกล่องพลาสติก กล่องพลาสติกราคาส่ง โรงงานผลิตกล่องพลาสติก ราคาถูก

No.245

กล่องล็อคมีหูหิ้ว ขนาดเล็ก

สีใส

(089) 9737 966 / (02) 867 3445-47

LINE : @trainware

vrplastic@gmail.com