โรงงานผลิตกระปุกพลาสติก, กระปุกพลาสติก ขายส่ง, สินค้า20บาท

LANGUAGE

TH

 | 

EN

กระปุกพลาสติก ฝาเกลียว, กระปุกพลาสติก ราคาถูก, กระปุกพลาสติกขนาดใหญ่, กระปุกโหลพลาสติก, กระปุกใส่อาหาร

(089) 9737 966 / (02) 867 3445-47

LINE : @trainware

vrplastic@gmail.com

กระปุกพลาสติก

กล่องเก็บอาหาร, กล่องถนอมอาหาร, กล่องคุกกี้, กล่องใส่อาหาร, โรงงานผลิตกล่องใส่อาหาร, กล่องใสทรงกลม

No.270-273

กระปุกถนอมอาหาร ทรงกลม

สีใส

กล่องเก็บอาหาร, กล่องถนอมอาหาร, กล่องคุกกี้, กล่องใส่อาหาร, โรงงานผลิตกล่องเก็บอาหาร, กล่องใสทรงเหลี่ยม

No.276-279

กระปุกถนอมอาหาร ทรงเหลี่ยม

สีใส

กล่องถนอมอาหารพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กล่องใส่อาหารทรงสี่เหลี่ยมยาว กล่องพลาสติกสีใส

No.280-281

กระปุกถนอมอาหาร ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

สีใส

กระปุกพลาสติกขนาดใหญ่, กระปุกพลาสติกราคาถูก ขายส่ง, กระปุกพลาสติกสีใส, กระปุกพลาสติกฝาเกลียว, กระปุกพลาสติก

No.311

กระปุกขนาดใหญ่ ฝาเกลียว

สีใส

กระปุกใส่น้ำตาล กระปุกขนาดเล็ก ขายส่ง ราคาถูก, กระปุกพลาสติก

No.139

กระปุกน้ำตาล

สีใส

กระปุกพลาสติกทรงกลม กระปุกใส่อาหาร ราคาถูก ขายส่ง

No.143

กระปุกทรงกลม

สีใส

กระปุกพลาสติกขนาดเล็ก, ชุดกระปุก, กระปุกพลาสติก ขายส่ง ราคาถูก, กระปุกพลาสติกฝาเกลียว, กระปุกพลาสติก, โรงงานผลิตกระปุกพลาสติก

No.192/1-6

กระปุกขนาดเล็ก ฝาเกลียว

สีใส

กระปุกพลาสติกขนาดใหญ่, กระปุกพลาสติกขายส่ง ราคาถูก, กระปุกพลาสติกฝาเกลียว, กระปุกโหลพลาสติก, กระปุกใส่อาหาร, โรงงานผลิตกระปุกพลาสติก

No.190, 188, 311

กระปุกขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ ฝาเกลียว

สีใส

(089) 9737 966 / (02) 867 3445-47

LINE : @trainware

vrplastic@gmail.com