โรงงานผลิตกระติกน้ำแข็ง, โรงงานผลิตกระติกน้ำพลาสติก, กระติกน้ำพลาสติก ราคาส่ง

LANGUAGE

TH

 | 

EN

ผลิต กระติกน้ำพลาสติก กระติกน้ำแข็ง ขายส่งกระติกน้ำราคาถูก ราคาส่ง, กระติกเหลี่ยม

(089) 9737 966 / (02) 867 3445-47

LINE : @trainware

vrplastic@gmail.com

กระติกน้ำพลาสติก / กระติกน้ำแข็ง

กระติกน้ำพลาสติก กระติกน้ำแข็งขนาดใหญ่ กระติกน้ำพลาสติกขนาดเล็ก ราคาส่ง ขายส่ง กระติกน้ำพลาสติกราคาถูก กระติกน้ำตรารถไฟ โรงงานผลิตกระติกน้ำแข็งพลาสติก

No.156, 151, 154, 152, 150, 186, 155, 312

กระติกน้ำพลาสติก ฝาจับ ขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่

สีเข้ม

กระติกน้ำอเนกประสงค์ กระติกน้ำแข็งขนาดใหญ่ กระติกน้ำแข็งกลาง กระติกน้ำแข็งขนาดเล็ก กระติกน้ำพลาสติกขายส่ง กระติกน้ำแข็งราคาถูก กระติกน้ำตรารถไฟ โรงงานกระติกน้ำพลาสติก กระติกน้ำพลาสติกราคาส่ง

No.151, 154, 152, 150, 186

กระติกน้ำพลาสติก ฝาจุก ขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่

สีเข้ม

กระติกน้ำพลาสติกขนาดใหญ่ กระติกน้ำขนาดกลาง กระติกน้ำขนาดเล็ก กระติกพลาสติกราคาส่ง โรงงานผลิตกระติกน้ำพลาสติก ขายส่งราคาถูก กระติกน้ำตรารถไฟ กระติกน้ำสีหวาน

No.151, 154, 152, 150, 186, 155, 312

กระติกน้ำพลาสติก ฝาจับ ขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่

สีหวาน

กระติกน้ำเหลี่ยม  ราคาส่ง กระติกน้ำสี่เหลี่ยมขายส่ง ราคาถูก กระติกมีหูหิ้ว กระติกน้ำมีฝา กระติกน้ำตรารถไฟ โรงงานกระติกน้ำพลาสติก

No.255-257

กระติกน้ำพลาสติกทรงเหลี่ยม เปิดฝาหน้า

สีหวาน

กระติกน้ำพลาสติกขนาดใหญ่ ฝามีที่วางแก้ว กระติกน้ำแข็งขนาดใหญ่ ราคาส่ง ขายส่งราคาถูก กระติกน้ำตรารถไฟ ผลิตกระติกน้ำพลาสติก โรงงานกระติกน้ำพลาสติกขนาดใหญ่ ขายส่งกระติกน้ำพลาสติกขนาดใหญ่

No.312

กระติกน้ำพลาสติกขนาดใหญ่ (M29)

สีหวาน / สีเข้ม

กระติกน้ำเหลี่ยม  ราคาส่ง กระติกน้ำสี่เหลี่ยมขายส่ง ราคาถูก กระติกมีหูหิ้ว กระติกน้ำมีฝา กระติกน้ำตรารถไฟ โรงงานกระติกน้ำพลาสติก

No.216

กระติกน้ำพลาสติกทรงเหลี่ยม

สีหวาน

(089) 9737 966 / (02) 867 3445-47

LINE : @trainware

vrplastic@gmail.com